Fröshammar Däck

Våra villkor och information

Läs vår FAQ här!

GARANTIVILLKOR: Varje artikel av vårt fabrikat och med våra artikelnummer, levererade av oss garanteras fritt från felaktigheter beträ˛ande tillverkning och material. Garantin täcker ej varor där fel uppkommit genom felaktig hantering eller felaktigt användande. Om du som kund önskar reklamera en av våra produkter: Kontakta oss så kommer vi att översända handlingar för reklamation.

ERSÄTTNING UTGÅR: I förhållande till produktens ålder och slitage om tillverknings- eller materialfel konstateras vid vår undersökning.

ERSÄTTNING, UTGÅR EJ: För annan skada som uppstår till följd av fel i levererad vara, när mönsterdjup på någon del av däcket understiger 3 mm eller för kringkostnader såsom montering, dubbning etc.

ANSVAR: I intet fall ansvarar vi för skada på person eller egendom, som kan uppstå genom användande av våra produkter.

När du köper ett komplett hjul lämnar vi 5 års garanti. Eventuell reklamationsersättning utgår på ursprungsdäcket, enbart däck minus slitage. Samtliga kompletta rulldäck levereras fyllda med 9 kg Nitrogen och kompletta drivdäck fyllda med 7 kg. 385/65/22.5 och 385/55/22.5 levereras med fälg: ET-135, ET-120 eller ET-0. För kompletta hjul med ET-135/ET-120 tillkommer 400 kr.

Vi återköper dina gamla hjul utan skador för upp till 500:-/hjul, förutsatt att de godkänns för regummering. Max-ålder 7 år. Ring oss så hämtar vi direkt hos dig. Vi betalar returfrakten för godkända hjul, minimum fyra hjul per sändning. Erhållet värdebevis vid återköp utnyttjas vid nästa köp (giltighetstid 24 månader).

Leveransvillkor: Fritt vårt lager Mexivägen 13, 692 75 Kumla. Vid mottagande av leverans skall kunden mot följesedel kontrollera att rätt antal levereras. Kontroll skall även ske att det inte förekommer några synliga skador på produkter eller förpackningar. Beställningar faktureras till de priser som gäller leveransdagen, oberoende av beställningsdatum. Angivna priser inkluderar ej mervärdesskatt eller återvinningsavgift. Återvinningsavgift, 100 kr/däck eller hjul tillkommer. Betalningsvillkor, 20 dagar.

Kontakt

Frösshammar Däck AB
Mexivägen 13 | SE- 692 75 Kumla | Sweden
Telefon: +46 (0)19-26 07 00 | Fax: +46 (0)19-14 06 35 | e-post: info@frosshammar.se
Karta och hur du hittar till oss!

Öppettider:
Vardagar: 07:00 – 16:00
Röda vardagar har vi stängt.
Frösshammar Däck

Copyright @ Frösshammar Däck AB

Adress: Mexivägen 13, 692 75 Kumla, Sweden
Telefon: 019 – 26 07 00
Mail: info@frosshammar.se
Integritetspolicy:Läs här